ZAKRES USŁUG

projekty koncepcyjne
wykonanie rysunków technicznych projektowanego terenu
rozplanowanie układu przestrzennego z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych
projekty aranżacji wnętrz zielenią
dobór roślinności
dobór i rozmieszczenie mebli ogrodowych
dobór/projekt małej architektury (ławki, altany, ławki, murki oporowe, pergole, itp.)
wizualizacje 3D
nadzór autorski nadzór autorski i koordynacja prac wykończeniowych,
wykonawstwo, kosztorysy i zamówienia

WSPÓŁPRACA KROK PO KROKU

ETAP I
- poznanie Państwa oczekiwań odnośnie przestrzeni ogrodowej
- inwentaryzacja według stanu rzeczywistego działki lub nieruchomości

ETAP II
- przygotowanie 1-2 koncepcji aranżacji terenu w formie graficznej
- wybór przez Państwa jednej z koncepcji

ETAP III
- akceptacja dopracowanej koncepcji i proponowanych materiałów, roślinności
- przygotowanie dokumentacji wykonawczej w postaci rysunków technicznych

ETAP IV
- przekazanie kompletnego projektu
- nadzór autorski nad realizacją projektu lub nadzór wraz z realizacją

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT OGRODU ZAWIERA

- rzut z góry terenu opracowany z doborem gatunkowym w skali
- wizualizację 3D ogrodu (perspektywy, rysunki detali)
- dokładne zestawienie roślin i materiałów potrzebnych do wykonania ogrodu
- harmonogram nasadzeń poszczególnych gatunków roślin
- projekt szczegółowy nawierzchni
- projekt oświetlenia
- kosztorys wykonania ogrodu

Ogrody naturalne i stylizowane
(japońskie, angielskie, barokowe, francuskie, renesansowe, modernistyczne, itd.)

Ogrody przydomowe i zieleń przy budynkach użyteczności publicznej

Ogrody na dachach domów i biurowców